Paradoksy leczenia

W grupie nowotworów najskuteczniej leczonych na świecie: rakach gruczołu sutkowego i szyjki macicy – osiągamy najgorsze wyniki. Dlatego oprócz głównego tematu obrad Międzynarodowego Kongresu odbywającego się w Poznaniu (2–4 czerwca 2000 r.) pod hasłem Nowotwory wyzwaniem XXI wieku dwa tematy wzbudziły szczególne zainteresowanie, gdyż mają one istotne znacznie dla praktyki lekarza rodzinnego, codziennych, wzajemnych kontaktów, zarówno z osobą jeszcze zdrową, jak i chorą. Są to zagadnienia związane z zapobieganiem chorobom nowotworowym, czyli z szeroko rozumianą profilaktyką oraz z dbaniem o jakość życia osób przewlekle chorych. Stanowią one część codziennych działań lekarza pierwszego kontaktu.

https://www.termedia.pl/Polski-paradoks,8,1835,0,1.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *