Przykładowa strona

To jest przykładowa strona. Ta strona nie posiada treści, gdyż jest tylko schematem do tworzenia nowych stron. Te nowe strony też nie będą miały treści, gdyż będą realizowały schemat strony bez treści.

To jest prawdziwa strona. Ta strona nie posiada treści, gdyż powstała na podstawie schematu do tworzenia nowych stron bez treści.

Schemat tej strony nie dopuszcza tworzenia treści, chociaż sam schemat jako taki wyznacza tylko formę, bez ingerencji w treść.

To jest przykładowa strona. Ta strona posiada treść, choć jest tylko schematem do tworzenia nowych stron. Te nowe strony też będą miały treść, gdyż  schemat strony ułatwi jednolite przekazanie treści.

To jest prawdziwa strona. Ta strona posiada treść, a powstała na podstawie schematu do tworzenia nowych stron bez treści. Ta strona nie ma zatem treści, gdyż schemat tej strony nie ma treści.