Rysunek

Na rysunku jest "Rysunek"
Rysunek „Rysunek”

Na rysunku jest „Rysunek”.

For English version click here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: here: http://paradoksalnie.pl/picture/

Rysunek

Rysunek

Zdjęcie 1: Zdjęcie zdjęcia 2.

Pictures have a double reality .  …  Pictures are unique among objects; for they are seen both  as  themselves and  as  some other thing, entirely different from the paper or canvas  of  the picture. Pictures are paradoxes. No  object  can be  in  two places at the same time; no object can lie in both two- and three-dimensional space.  Yet pictures are both visibly flat and three-dimensional. They are a certain size, yet also the size  of  a face or a house or a ship. Pictures are impossible. No eyes before man’s were confronted  by  pictures. Previously, all objects  in themselves  were important or could be safely ignored. But pictures, though trivial in themselves, mere patterns  of  marks, are important in showing  absent  things. Biologically this is most odd.

 

[Zdjęcia mają podwójną rzeczywistość. ... Zdjęcia są wyjątkowe jako obiekty - ponieważ są postrzegane zarówno jako takie oraz tak jak inne rzeczy, zupełnie odmienne od papieru lub płótna obrazu. Zdjęcia są paradoksami. Żaden obiekt nie może być w dwóch miejscach jednocześnie; Żaden obiekt nie może leżeć w przestrzeni dwu- i trójwymiarowej. Obrazy są zarówno płaskie, jak i trójwymiarowe. Mają pewną wielkość, rozmiar, ale także mają rozmiar, wielkość twarzy, domu lub statku. Zdjęcia są niemożliwe. Zdjęcia nie są uprzednio konfrontowane z ludzkimi oczami. Wszystkie obiekty same w sobie były ważne lub mogłyby zostać pominięte. Ale obrazy, choć trywialne same w sobie, zwykłe wzory znaków, są ważne w pokazaniu nieobecnych rzeczy. Biologicznie to jest najdziwniejsze.]
/Tłumaczenie na podstawie translatora Google.

(Gregory, R. L.,  Concepts  and  Mechanisms  of  Perception.   Charles Scribner’s Sons, New York, 1974; cytat za: Marbach E., Mental  representation  and  consciousness :  towards  a phenomenological  theory  of  representation  and  reference,  Springer Science+ Business Media, Dordrecht, 1993; http://link.springer.com/book/10.1007/978-94-017-2239-1)

Rysunek

Zdjęcie 2. Zdjęcie zdjęcia 1.